مسابقات

نحوه نمایش
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
جوایز 50,000,000ریال
25 حفره گزارش شده
-
10 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/2/16
-
تاریخ پایان1398/6/31

شبکه اجتماعی باتو

جوایز 150,000,000ریال
47 حفره گزارش شده
-
22 حفره تایید شده
تاریخ شروع1398/2/4
-
تاریخ پایان1398/6/31
جوایز 60,000,000ریال
21 حفره گزارش شده
-
10 حفره تایید شده
تاریخ شروع1398/2/4
-
تاریخ پایان1399/3/31

مرکز پژوهشی آپا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جوایز 60,000,000ریال
37 حفره گزارش شده
-
3 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/7/17
-
تاریخ پایان1397/8/17
جوایز 60,000,000ریال
41 حفره گزارش شده
-
9 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/8/6
-
تاریخ پایان1397/9/30
جوایز 50000000ریال
29 حفره گزارش شده
-
15 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/7/4
-
تاریخ پایان1397/7/12

سایت شب - شرکت وندا رایمند پارسیان

جوایز 30,000,000ریال
22 حفره گزارش شده
-
8 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/6
-
تاریخ پایان1397/6/31

پایگاه مجلات تخصصی نور

جوایز 20,000,000ریال
27 حفره گزارش شده
-
11 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/8
-
تاریخ پایان1397/4/19
جوایز 40,000,000ریال
11 حفره گزارش شده
-
8 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/28
-
تاریخ پایان1397/5/28
جوایز 40,000,000ریال
20 حفره گزارش شده
-
12 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/28
-
تاریخ پایان1397/5/28

توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما

جوایز 60,000,000ریال
13 حفره گزارش شده
-
0 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/7
-
تاریخ پایان1397/6/7
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
مسابقه کشف باگ در پست الکترونیک چاپار (CHMAIL)
ارزیابی امنیتی سامانه باتو
ارزیابی امنیتی سامانه کلاه سفید
ارزیابی امنیتی پورتال آپا - مسابقه پاییزه
ارزیابی امنیتی سامانه تست امنیتی SSL/TLS
ارزیابی امنیتی سامانه خیریه سیدالشهدا
تست نفوذ سایت شب
تست نفوذ پایگاه مجلات تخصصی نور
ارزیابی امنیتی درگاه ملی قوه قضاییه
ارزیابی امنیتی سامانه سنام
تست نفوذ سامانه سیگما