مسابقات

نحوه نمایش
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
جوایز 60,000,000ریال
35 حفره گزارش شده
-
8 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/8/6
-
تاریخ پایان1397/9/30

مرکز پژوهشی آپا - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جوایز 60,000,000ریال
37 حفره گزارش شده
-
3 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/7/17
-
تاریخ پایان1397/8/17
جوایز 50000000ریال
29 حفره گزارش شده
-
15 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/7/4
-
تاریخ پایان1397/7/12

سایت شب - شرکت وندا رایمند پارسیان

جوایز 30,000,000ریال
22 حفره گزارش شده
-
8 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/6
-
تاریخ پایان1397/6/31
جوایز 50,000,000ریال
15 حفره گزارش شده
-
9 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/2/16
-
تاریخ پایان1397/6/16

پایگاه مجلات تخصصی نور

جوایز 20,000,000ریال
27 حفره گزارش شده
-
11 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/8
-
تاریخ پایان1397/4/19
جوایز 40,000,000ریال
11 حفره گزارش شده
-
8 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/28
-
تاریخ پایان1397/5/28
جوایز 40,000,000ریال
20 حفره گزارش شده
-
12 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/28
-
تاریخ پایان1397/5/28

توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما

جوایز 60,000,000ریال
13 حفره گزارش شده
-
0 حفره تایید شده
تاریخ شروع1397/3/7
-
تاریخ پایان1397/6/7
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ارزیابی امنیتی سامانه تست امنیتی SSL/TLS
ارزیابی امنیتی پورتال آپا - مسابقه پاییزه
ارزیابی امنیتی سامانه خیریه سیدالشهدا
تست نفوذ سایت شب
مسابقه کشف باگ در پست الکترونیک چاپار (CHMAIL)
تست نفوذ پایگاه مجلات تخصصی نور
ارزیابی امنیتی درگاه ملی قوه قضاییه
ارزیابی امنیتی سامانه سنام
تست نفوذ سامانه سیگما