مسابقات

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
سرویس دهنده پست الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران (mail.ito.gov.ir)
درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir)
سامانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (egovernment.ir)
درگاه پایش جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران (mis.ito.gov.ir)
سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران (g2b.ito.gov.ir)
ارزیابی امنیتی سامانه کلاه سفید